Ønsker du gratis hjelp med å senke kostnadene dine? Send oss en mail her så kontakter vi deg

Bli kontaktet

Personvernerklæring

Informasjon om GDPR

PayLess By VIP Credit Card er en merkevare som forvaltes av VIP Communication AS. VIP Communication AS er databehandler for persondata og denne personvernerklæringen beskriverVIP Communication AS´s behandling av persondata.

Nye regler om vern ved behandling av personopplysninger

Den 25. mai 2018 trer de nye EU-reglene om vern ved behandling av personopplysninger i kraft – Personvernforordningen (2016/679), på engelsk kalt General Data Protection Regulation (GDPR). Forordningen gjelder som lov innen EU og EØS og har blant annet til hensikt å styrke borgernes grunnleggende rettigheter gjennom å gi de personer hvis personopplysninger behandles, det vil si de registrerte, kontroll over hvordan deres personopplysninger anvendes. En registrert er en som har sendt inn et kontakskjema med personinformasjon. Personvernforordningen og en ny norsk personopplysningslov erstatter dagens personopplysningslov, vanligvis forkortet popl.

Personvernforordningen gir oss alle større rett til å bestemme over våre personopplysninger og inneholder blant annet regler om hvordan behandlingen av personopplysninger skal skje. Den inneholder også regler om for eksempel retten til informasjon og tilgang til personopplysninger, regler om retting av uriktige opplysninger samt muligheter til i visse tilfeller å begrense behandlingen av personopplysninger.

Mye i Personvernforordningen ligner på de reglene som finnes i dagens personopplysningslov. Et viktig ledd i den økte beskyttelsen for enkelte er at det stilles høyere krav til behandlingsansvarlige, det vil si alle foretak og organisasjoner som behandler personopplysninger, hva gjelder informasjon til den registrerte.VIP Communication har utpekt en personvernansvarlig som overvåker personvernspørsmål og sørger for at Personvernforordningen følges.

Innsamling av personopplysninger

Den personlige informasjonen som VIP Communication samler inn om deg håndteres på en ansvarsfull måte med hensyn til din integritet og blir videreformidlet bankene for å behandle lånesøknaden din.

Forberedelse og administrasjon av avtalen (gjennomføring av avtalen)

Det hovedsaklige formålet med VIP Communication sin behandling av personopplysninger er å samle inn og registrere de personopplysninger som kreves for at en bank kan behandle din søknad om lån eller refinansiering.

Behandling av personopplysninger av andre ennLån & Boligfinans

Behandling av personopplysningene kan, innenfor rammen for gjeldende om taushetsplikt, skje av banken/bankene som skal behandle din lånesøknad.

Kundens rettigheter

Nedenfor beskriver vi de viktigste nyhetene som Personvernforordningen innebærer for deg som er kunde hos VIP Communication, eller av en annen grunn er registrert hos oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har som er kunde hos VIP Communication rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som banken behandler om deg. En slik begjæring om innsyn kan ikke bare gjøres skriftlig med vanlig brev men også gjøres på annen måte, eksempelvis elektronisk. En forutsetning for at du skal få innsyn i egne personopplysninger er som tidligere at VIP Communication og banken/bankene kan identifisere deg på en sikker måte slik at uvedkommende ikke gis mulighet til å se dine opplysninger.

Dataportabilitet

En nyhet er at du også kan begjære å få ut en elektronisk kopi av informasjonen som viser hvilke personopplysninger du selv har gitt VIP Communication og som banken/bankene behandler elektronisk. 

Rett til å rette

Du har rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet og også supplere personopplysningene der de er ufullstendige.

Rett til sletting (”retten til å bli glemt”)

Personvernforordningen inneholder en rett for deg under visse forutsetninger til å få dine personopplysninger slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet de er samlet inn for. 

 
Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på service@vipcredit.no

Du kan også lese om Personvernforordningen på Datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/

PayLess

Vi hjelper deg med lån og refinansiering fra kr 5.000 - 500.000 uten sikkerhet og fra kr 100.000 til 10 millioner med sikkerhet i bolig. Tjenesten er gratis for deg som kunde. Velkommen